Course    
Rhedwyr Mynydd: Dosbarth AFell Runners: Class A Results
Mynyddwyr: Dosbarth CMountaineers: Class C Results
Tim: Dosbarth DTeam: Class D Results
Rhedwyr Mynydd: Dosbarth EFell Runners: Class E Results
Mynyddwyr: Class FMountaineers: Class F Results
TimTeam Results
PairPair Results